Viet-AM (American) Review --
Human Rights for Viet Nam                Jean Libby.
Nhân Quyền tại Việt Nam                       editor  


Review of Hoa Lo/Hanoi
Hilton Stories
on
Trip Advisor

The scene in the courtroom in Hue, Viet Nam
when Rev. Nguyen Van Ly tried to speak at his
own trial on March 30, 2007.   This photograph
has aroused the world to speak up for the
imprisoned priest, including 37 United States
Senators who seek his unconditional release.

December 2012  message from
Father Ly at the Nam Ha Prison
download pdf


Watch NCT tell the story of
his manuscript.  Part One  
on Vimeo

https://vimeo.com/74254812

eleven minutes
English narration

Danh xưng cũ là Nhà Thờ
Kiếng (Crystal Cathedral,
người Việt quen gọi là Nhà
Thờ Kiếng) tọa lạc tại địa chỉ
13280 Chapman Ave., Garden
Grove, CA 92840
.
photo by Jean Libby

Cũng trong dịp Tưởng Niệm
này tủ sách Tiếng Quê
Hương sẽ phát hành tác
phầm “Nguyễn Chí Thiện,
Trái Tim Hồng”, tập biên
khảo mới nhất của nhà văn
Trần Phong Vũ.

Trân trọng kính mời quý
đồng hương tới tham dự
đông đảo để tỏ lòng biết ơn
một nhà thơ, một chiến sĩ
quốc gia đã trải qua 27 năm
trong nhà tù cộng sản chỉ vì
đã kiên trì dùng thơ văn
chống lại chính sách tham
tàn, bạo ngược của chế độ
Hà Nội.
Life story of  publ;ications and
photos by his friends and
admirers.  Part Two on Vimeo

https://vikmeo.com/77544350

fifteen minutes  bilingual